Regulamin

REGULAMIN

Ten Regulamin zarządza korzystaniem ze strony Krainajednorozca.pl (“Strona”) przez wszystkich odwiedzających ją. Jako taki, Regulamin ten stanowi wiążącą umowę pomiędzy tobą, jako użytkownikiem tej Strony (“you” or “user”), a Riowroun (HK) Limited Yong Wang 301-307 Lockhart Road Wanchai (właściciel strony). Korzystając z tej Strony, zgadzasz się na przestrzeganie tego Regulaminu i wszystkich do niego dodatków lub poprawek, przez cały czas jej użytkowania. Dlatego, prosimy uważnie przeczytać ten Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony. Regulamin ten nie stwarza prywatnego (poufnego) związku pomiędzy tobą a nami.

Twoje korzystanie ze Strony podlega również naszej Polityce Prywatności. Dlatego, prosimy rownież o uważne przeczytanie Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z tej Strony. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy warunkami zawartymi w Regulaminie a warunkami zawartymi w Polityce Prywatności, warunki Polityki Prywatności będą obowiązujące.

Jeśli jesteś zmieszkały w kraju w obrębie Unii Europejskiej, te warunki są umową pomiędzy tobą a Riowroun LTD. W ramach tej umowy, towary i/lub usługi będą dostarczone przez Riowroun LTD, w zależności od rodzaju metody płatności użytej dla zakupu towarów i/lub usług. Jeśli jesteś zamieszkały w jakimkolwiek innym kraju, te warunki są umową pomiędzy tobą a Riowroun LTD, a towary i/lub usługi będą bezpośrednio dotarczone przez Riowroun LTD.

1. Zgoda na Warunki Usług i poprawki

Za każdym razem gdy używasz lub otwierasz dostęp do Krainajednorożca.pl zgadzasz się być zobowiązanym przez ten Regulamin, który jest zmieniany od czasu do czasu za powiadomieniem ciebie lub bez takiego powiadomienia. Dodatkowo, jeśli korzystasz z konkretnej usługi na stronie Krainajednorożca.pl lub za jej pośrednictwem, będziesz podlegać wszystkim zasadom lub wytycznym dotyczącym tych usług i zostaną one włączone w skład tego Regulaminu.

2. Usługi Krainajednorożca.pl

Krainajednorożca i usługi dostarczone tobie na lub przez stronę Krainajednorożca.pl są dostarczone na zasadzie “TAK JAK JEST”. Zgadzasz się na to że Krainajednorożca.pl zatrzega sobie prawo do zmienienia lub rezygnacji ze świadczenia Krainajednorożca.pl i ich usług, oraz na usunięcie danych które podajesz, czy to tymczasowo czy na stałe, w dowolnym czasie, bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności względem ciebie. Krainajednorożca.pl nie będzie odpowiedzialne za aktualność, usunięcie informacji, nieudane ich przywrócenie, niepoprawność informacji, lub niewłaściwe dostarczenie informacji. Krainajednorożca.pl zastrzega sobie prawo do dzielenia większych zamówień na osobne przesyłki. W okresach dużego ruchu czas dostawy może zostać wydłużony.

3. Twoje obowiązki i powinności wynikające z rejestracji

Aby korzystać z Krainajednorożca lub konkretnych części serwisu, może być wymagane od ciebie abyś zarejestrował swoje konto użytkownika na Krainajednorożca.pl w takim przypadku, zgadzasz się na dostarczenie prawdziwych informacji gdy zostaniesz o nie poproszony, oraz – jeśli minimalny wymagany wiek jest potrzebny do bycia uprawnionym do założenia konta – poświadczasz, że masz przynajmniej wymagany wiek. Rejestrując sie na konto użytkownika, zgadzasz się na regulamin tej strony, włączając w to wszelkie poprawki dokonane przez Krainajednorożca.pl które zostaną opublikowane w niniejszym piśmie.

4. Polityka prywatności

Informacje dotyczące rejestracji i inne infomacje osobistej identyfikacji które strona może zbierać podlegają warunkom Polityki Prywatności Krainajednorożca.pl

5. Polityka Zwrotów Pieniędzy

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony ze swojego zakupu, prosimy skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy
w ciągu 14 dni od otrzymania towaru w celu ustalenia wymiany lub zwrotu pieniędzy. Przedmioty muszą być w swoim oryginalnym stanie, nie noszone, nie prane, nie zmienione i nie uszkodzone z oryginalnymi metkami. Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt, w celu uzyskania danych do odesłania przedmiotu i etykiety zwrotnej.

6. Twoje zachowanie

Zgadzasz się, że wszelkie informacje lub każdego rodzaju dane, czy jest to tekst, oprogramowanie, kod, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafika, video czy inne materiały (“treść”), udostępnione publicznie lub prywatnie, będą podlegać wyłącznej odpowiedzialności osoby dostarczającej powyższe treści, lub osoby której konto użytkownika zostało wykorzystane. Zgadzasz się, że Airydress może narazić cię na treści o niewłaściwym lub obraźliwym charakterze. Krainajednorożca.pl nie będzie odpowiedzialne względem ciebie za treści wyświetlane na Krainajednorożca.pl ani za żadne błędy lub pominięcia.

Używając Krainajednorożca.pl lub wszystkie inne dostarczone usługi , wyrażasz zgodę na:

(a) nie będziesz dostarczał żadnych treści w sposób który może być interpretowany jako: bezprawny, nielegalny, groźny, szkodliwy, obraźliwy, niepokojący, o charakterze stalkingu, pokrętny, oszczerczy, urągający, wulgarny, obsceniczny, niewłściwy, pornograficzny, podjęty w celu zakłócenia operacji prowadzonych na Krainajednorożca.pl lub w innych dostarczanych usługach, treści zarażonych wirusami lub innymi szkodliwymi działaniami; dając w ten sposób podstawę do odpowiedzialnośći cywilnej lub kryminalnej; lub będącymi złamaniem prawa lokalnego, narodowego lub międzynarodowego;

(b) nie będziesz wcielał się lub podszywał pod żadne osoby lub jednostki; nie będziesz fałszował lub w inny sposób zatajał lub zakłamywał pochodzenia żadnych treści dostarczonych przez ciebie;

(c) nie będziesz zbierał infomacji o innych użytkownikach;

(d) nie będziesz dostarczał i nie będziesz używał treści ani usług Krainajednorożca.pl w sposób reklamowy, ani w żaden inny sposób który zawierałby śmieci, spam, listy łańcuszkowe, ani żadne inne formy niedozwolonej reklamy lub handlu; nie będziesz używać Krainajednorożca.pl w celu promocji lub dostarczenia usługi lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Airydress;

(e) nie będziesz dostarczał żadnych treści które mogłyby narazić Krainajednorożca.pl na jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub kryminalną, ani takich które mogłyby być złamaniem lokalnych, państwowych lub międzynarodowych praw, włączając w to – ale nie zawężając jedynie do – praw odnoszących się do praw autorskich, znaków firmowych, patentów, tajemnic handlowych.
UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI UMIESZCZONYCH PRZEZ Krainajednorożca.pl Riowroun  (HK) LIMITED, JEST NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE WEDŁUG ZASADY ” TAK JAK JEST” I Krainajednorożca.pl ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZARÓWNO TYCH DOMNIEMANYCH JAK I JAWNYCH,  ALE BEZ OGRANICZENIA GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA, ŻE EDYTOR STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE; OBEJMUJE TO, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI Krainajednorożca.pl ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCA Z (I) WYKORZYSTANIA USŁUG LUB BRAKU DO KORZYSTANIA Z USŁUG, (II) KOSZTÓW UZYSKANIA TOWARÓW I / LUB USŁUG POWSTAŁYCH W WYNIKU WSZELKICH TRANSAKCJI DALEJ PRZEZ USŁUG ZASTĘPCZYCH, (III) NIEUPOWAŻNIONYM DOSTĘPEM, ZMIANY TRANSMISJI DANYCH, (IV) ŚWIADECTWA WYSTAWIONE PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ LUB PRZEBIEG OSOBY TRZECIE KORZYSTANIA Z USŁUG, LUB (V) WSZELKICH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI.